Informacja o realizacji strategii podatkowej

Celem sporządzenia przez Spółkę informacji o realizowanej strategii podatkowej jest spełnienie nałożonego na Spółkę obowiązku, zgodnie z którym podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro, a także działający w formie podatkowej grupy kapitałowej, niezależnie od osiąganych przez grupę przychodów, są obowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej została sporządzona za wskazany Rok podatkowy.

W ramach realizowanej strategii podatkowej, Spółka posiada stosowne podejście do zarządzania funkcją podatkową, określające formuły decyzyjne oraz środki umożliwiające prawidłową i terminową realizację obowiązków podatkowych.

Niniejsza informacja została przygotowana zgodnie z wymogami określonymi w
art. 27c Ustawy o CIT.

Do pobrania: Informacja o realizowanej strategii podatkowej Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2020